תהליך רישוי עסקים - כל מה שרציתם לדעת

 

על מנת שהעסק יפעל כראוי - ולא יגרום, חלילה, לפגיעה באיכות החיים והסביבה ויסכן בכך את שלומם, ביטחונם, בטיחותם ובריאותם של האזרחים - קיימים מספר שלבים בתהליך הרישוי, שיפורטו להלן, שבהם נדרש לעמוד בדרישות ותנאים של גורמי ונותני הרישוי. תהליך רישוי תקין תוך עמידה בדרישות החוק והתנאים של גורמי ונותני האישור עשוי לקצר בהרבה את זמני התהליך.

 

שלב א' - מידע מוקדם והכנת מסמכי הבקשה
 • חוזה לשכירות עסק מהווה התחייבות כובלת ולכן רצוי מאד לבצע בירור מוקדם בטרם ייחתם חוזה שכירות. זכרו! סוף מעשה במחשבה תחילה" ולכן אל תשקיעו ותסכנו את כספכם בעסק שלא ניתן לקבל בו רישיון!

 • מומלץ על המבקש להקים עסק שהוא "טעון רישוי" להגיע ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית על מנת לקבל מידע מוקדם ומסמכי בקשה. למותר לציין כי ביחידות לרישוי עסקים הוקמו אתרי אינטרנט, שיכולים לחסוך זמן הגעה של המבקש לרישוי עסק.

 • לצורך קבלת המידע המוקדם נדרש להכין:

  • כתובת מדויקת של העסק, מס' ארנונה וכל פרט

  • אחר שיכול לסייע באיתור העסק.

  • ידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספר טל' פקס וכדו,' פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.

   צריך רישיון לעסק? תן למומחים לעשות את העבודה -> לחץ כאן!

שלב ב' - הגשת הבקשה ותשלום אגרה

על המבקש להגיש ליחידה לרישוי עסקים שברשות המקומית בקשה לקבלת רישיון עסק על גבי טופס מובנה וחתום בידו.

 

הבקשה תכלול:

מסמכים נלווים שפורטו בחוק, כמו תרשים סביבת העסק, מפה מצבית ותוכנית עסק (הנדסית) חתומה ע"י בעל מקצוע מוסמך, וכן אישור לתשלום אגרה.

 

אם הבקשה מתייחסת ל- "מפעל מסוכן," על מגיש הבקשה לצרף תיק מפעל שבו מפורטים הסיכונים והאמצעים למניעתם, כפי שנקבע בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) תשנ"ג, 1963.

 

היחידה לרישוי עסקים גובה אגרה עבור השירותים הניתנים על ידה והמחושבת בד"כ לפי כל פריט בנפרד (כמופיע בצו רישוי עסקים). האגרות הקיימות: אגרת בקשה לרשיון או היתר זמני לעסק, אגרת כפל רשיון, אגרת רשיון עסק (בחידוש רשיון וברשיונות שלא שולמה אגרת בקשה לרשיון) כמו כן קיימות אגרות נוספות כגון אגרת "היתר לילה" לפתיחת העסק לאחר השעה הקבועה בחוק העזר העירוני, אגרה להצבת שולחנות וכסאות על המדרכה בסמוך לעסק, אגרת שילוט ועוד.

*הערה: רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרשיון עסק, אם לא צורפו המסמכים הנדרשים, אבל היא מחויבת לנמק בכתב את הסיבות לדחייה.

 

שלב ג' - בחינת הבקשה

הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים ע"י היחידה לרישוי עסקים ולאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה.

   צריך רישיון לעסק? תן למומחים לעשות את העבודה -> לחץ כאן!
שלב ד' - העברת הבקשה לאישור גורמי ונותני האישור

הבקשה מועברת ע"י היחידה לרישוי עסקים במקביל, לבדיקה הנדסית של מח' ההנדסה / הוועדה המקומית לתכנון ובנייה לשם בדיקת התאמת העסק לדיני התכנון והבנייה, למחלקות העירייה הנוגעות בדבר, לגורמי ונותני האישור הרלוונטיים) כבאות, איכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד התמ"ת, משרד החקלאות,( וכן לגורמים נוספים בהתאם לצורך, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק.

*הערה: כל גורם מאשר / נותן אישור - יבחן הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר. בכך יישמר העיקרון של הפרדת סמכויות.

 

שלב ה' - בחינת הזכאות לרישיון / היתר זמני

היחידה לרישוי עסקים מרכזת את חוות הדעת והתנאים של גורמי ונותני האישור.

 • תשובה חיובית - הרשות המקומית עורכת את הרישיון / היתר זמני והתנאים להפעלת העסק ומחתימה את ראש רשות הרישוי על הרישיון.

 • תשובה שלילית של נותן האישור - הרשות המקומית  תוציא למבקש מכתב מנומק על סירוב למתן הרישיון.

 • מתן תנאים מוקדמים - הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת העסק טרם ביצוע תנאים מוקדמים שיניחו את דעת הרשות המקומית או נותן האישור.

שלב ו' - הנפקת רישיון עסק / היתר זמני

הנפקת רישיון עסק / היתר זמני יכולה להיעשות בשני צורות אפשריות כנהוג ברשות המקומית:

 

אפשרות 1

 1. זימון בעל העסק והחתמתו על הצהרה לפיה לא נעשו שינויים בעסק.

 2. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רישיון עסק).

 3. מתן הרישיון ביד.

אפשרות 2

 1. משלוח הרישיון לבעל העסק בדואר רשום תוך דרישה לקבל ממנו בחזרה הצהרה שלא נעשו שינויים בעסק.

 2. תשלום אגרה (במקרה של חידוש רשיון עסק).

 צריך רישיון לעסק? תן למומחים לעשות את העבודה -> לחץ כאן!

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

פוסטים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload

חפש לפי תגית
עקבו אחרינו
 • רונן איפרגן אדריכלות ועיצוב פנים