מהם התנאים לקבלת רישיון עסק, ואילו סוגים קיימים?

רשות הרישוי או נותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, היתר זמני ואו אישור, בשלושה סוגים של תנאים שבאים להבטיח את קיום מטרות הרישוי.

 

שלושת סוגי התנאים הם:

 • תנאי מוקדם - תנאי שיש לקיימו לפני שיינתן הרישיון או ההיתר הזמני.

 • תנאי ברישיון - כאשר הרישיון או ההיתר הזמני כולל בתוכו תנאים שיש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.

 • תנאי נוסף - תנאי שהוסיפו לרישיון או להיתר הזמני, לאחר שהוצא.

חשוב לדעת:                                                   צריך רישיון לעסק? תן למומחים לעשות את העבודה -> לחץ כאן!

 •  קביעת תנאים - נותן האישור רשאי להוסיף / לשנות לעסק תנאי ברישיון, שניתן לצמיתות / לתקופה, בכל עת שיתעורר הצורך לכך. קביעת התנאים היא חלק מתהליך הרישוי ומהווה, לא אחת, עילה לערעור מצד מבקשי הרישיון או בעלי העסק, בשל ההשלכות הכלכליות הכרוכות בביצוע התנאים.

 • ערעור - ניתנת אפשרות למבקש או לבעל העסק להגיש ערעור לבית משפט מחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מנהליים, על סירוב למתן רישיון / ביטול רישיון / תנאים שלדעת המבקש אינם סבירים.

 • השגה - ניתן להגיש ערעור למפקח כבאות ראשי לגבי קביעת תנאים חריגים שניתנו ע"י שירותי הכבאות.

 • שימוש חורג - עפ"י חוק רישוי עסקים לא ניתן לאשר רישיון לעסק שאינו עומד בדיני התכנון והבנייה. במקרים מיוחדים ניתן לאשר "שימוש חורג" שבהגדרתו בחוק התכנון והבנייה הנו שימוש בנכס או במקום שלא בהתאם לשימוש שאושר בהיתר הבנייה או המותר בתוכנית בניין עיר (תב"ע) התקפה למקום העסק. לדוגמה - על מנת להתיר שימוש מסחרי בדירת מגורים, המהווה "שימוש חורג" יש לבצע תהליך שינוי ייעוד או הוצאת היתר ל-"שימוש חורג" לפי חוק התכנון והבנייה. "שימוש החורג" שניתן לעסק הינו זמני ומחייב ביצוע תהליך חידוש מדי תקופה. עפ"י תקנות רישוי עסקים, תוקף רישיון העסק לא יכול להיות תקף לתקופה ארוכה יותר מתוקף ה"שימוש החורג". 

צריך רישיון לעסק? תן למומחים לעשות את העבודה -> לחץ כאן!

סוגי רישיונות עסק

רשות הרישוי מנפיקה את הסוגים השונים של רישיונות העסק המפורטים להלן:

 • רישיון לצמיתות - רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו ועד בכלל, כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי.

 • רישיון תקופתי - רישיון הניתן לתקופה מוגדרת של שנה אחת / שלוש שנים / חמש שנים, והוא מיועד לסוגי עסקים שבהם יתקיים הליך חידוש רישוי מחדש בתום תקופת תוקפו של הרישיון. זאת בהתאם לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א - (2000) התוספת הראשונה.

 • היתר זמני - היתר לעסוק בעסק טעון רישוי לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, שיינתן לפני מתן רישיון, וזאת באישור נותני האישור.

 • רישיון זמני - רישיון שניתן לעסק שהוא זמני מטבעו (לדוגמה קרקס) תוקף הרישיון הינו פחות משנה. הרשות המקומית רשאית לקבוע סיום תקופת הרישיון במועד מוקדם מזה הקבוע ברישיון לצמיתות ומרישיון תקופתי, ובלבד שתקופת הרישיון לא תפחת משנה אחת. לדוגמה: עסק שהינו תקופתי לחמש שנים אולם קיבל אישור "שימוש חורג" רק לשנה, הרשות המקומית תנפיק לו רישיון רק לשנה.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

פוסטים אחרונים
Please reload

ארכיון
Please reload

חפש לפי תגית
עקבו אחרינו
 • רונן איפרגן אדריכלות ועיצוב פנים
טופס יצירת קשר

אתם מוזמנים לקפה