מילון מונחים

 

הווארד, אבנעזר סר

Howard, Ebenezer Sir 1850 – 1928

מתכנן ערים אנגלי, פילוסוף בספרו "ערי הגנים של המחר" שפורסם ב-1902 מציע הווארד נוסחה של עיר גנים בתכנית מרכזנית. במרכז מבני המגורים ובהיקף שטחים ירוקים פתוחים. עיר הגנים תהיה עצמאית ובלתי תלויה בערים הגדולות ותייצר אלטרנטיבה להגירה המוגברת שהייתה באותן שנים לערים הגדולות בעקבות המהפכה התעשייתית. עיר הגנים תציע צפיפות נמוכה ואיכות חיים גבוהה, בניגוד לתנאי החיים הקשים בתוך הערים. ב – 1927 קיבל הווארד מעמד אצולה  - סר כאות הוקרה על מפעל חיים כמתכנן ערים ומתקן חברתי.  

 

הוליין, הנס

Hollein, Hans 1934 

אדריכל, מעצב, אמן, אוסטרי נחשב למבשר הזרם הפוסט מודרני  באדריכלות ובעיצוב ביחד עם רוברט ונטורי וצ'רלס ג'נקס. בשנת 1985 זכה הוליין בפרס "פריצקר" לאדריכלות  כאשר הוליין מתאר את עבודתו הוא מדבר על דיאלקטיקה בין שני תהליכים של עיצובומיזוג במימד פיסולי בחלל כחלק מהותי ביצירת אדריכלות.

 

הומניזם

אנושיות תנועה אינטלקטואלית חילונית באירופה החל מתקופת הרנסאנס. ראתה בטיפוח רוח האדם ותרבותו את העיקר, וביקשה במידה רבה להוות אלטרנטיבה למערכת הערכים הדתית (בעיקר הנוצרית). במרכז: תכונותיו של האדם (הפיזיות והרוחניות) והערכים שמנחים את פעולותיו ומחשבותיו. לכל בני האדם מצפון המאפשר להם להבחין בין טוב לרע. חיי האדם מתרכזים בעולם הזה, ביחסים בינו לבין בני אדם אחרים וביחסים בינו לבין הטבע, והוא חייב דין וחשבון רק למצפונו ולאנשים הסובבים אותו.

 

הטרוגני

שונה, לא אחיד. מורכב מחלקים שאינם שווים או דומים זה לזה. ההיפך מהומוגני

 

היבריס

יהירות האדם מול האלים בטרגדיה היוונית.

 

היי לייט

החזר אור על רדיוס

רונן איפרגן אדריכלות ועיצוב פנים