תוכנית בניין עיר או בראשי תיבות תב"ע היא מסמך בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימוש בקרקע בשטח נתון כלשהו. המונח "תוכנית בניין עיר" הוא שגור בלשון הדיבור, אך אינו מוכר בחוק, שם הוא מכונה בפשטות "תוכנית" או "תוכנית מתאר". בישראל, הקביעה המשמעותית ביותר בחוק לגבי "תוכנית" היא זו שנקבעה בסעיף 145 בחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965, אשר בה נאמר כי אין לבצע (כמעט) כל פעולה במקרקעין אלא אם כן נתנה הוועדה המקומית היתר לכך, והוועדה לא תיתן את ההיתר אלא על פי הקביעות בתוכנית.

 

החוק גם מבחין בין כמה סוגים של תוכניות, וקובע את ההיררכיה ביניהן: החשובה ביותר היא תוכנית המתאר הארצית, והאחרונה בהיררכיה היא תוכנית מפורטת בסמכות הוועדה המקומית. תוכנית בניין עיר מורכבת משני מסמכים עיקריים - תשריט ותקנון, וכן ניתן לצרף אליה מסמכים נוספים הקרויים "נספחים"

שינוי תב"ע נקודתית

תכנית נקודתית

בעל מקרקעין רשאי להגיש בקשה לשינוי תוכנית נקודתית של המבנה שבבעלותו או לבקש אישור לשימוש חורג לאותו נכס. כאשר מדובר בנכסים גדולים, תהיה לאישור התוכנית הנקודתית משמעות גדולה על הנכס וערכו יעלה פלאים.

כן יש לשים לב לשינויים שעלולים לחול על הנכס ויגרמו להרעת הזכויות בו כמו הפקעות לצורכי ציבור לצורך הרחבת כביש, הקמת בית ספר, פארק וכי'ב. לפעמים תפקיע הרשות עד 40% מהקרקע ויותר ולכן רצוי בטרם הרכישה להביא נתונים אלו בחשבון.

מה ההבדל בין תכנית מתאר מקומית לתכנית מפורטת?

תכנית מתאר מקומית תוגדר כתכנית כללית, המגדירה את השלד המרחבי הראשי של מרחב תכנון מקומי, או של ישוב, או של חלק משמעותי מהם, ואת האזורים התפקודיים המרכיבים אותו. לרוב, לא יהיה ניתן להוציא היתר בניה מכח תכנית זו.

תכנית מפורטת הינה נגזרת מתכנית המתאר ותכלולנה הנחיות מפורטות במגוון תחומים: חלוקת השטח למגרשים וקביעת יעודי הקרקע ושימושים לכל מגרש, היקפי בניה סופיים, מיקום בניינים וגובהם, קווי בניין והוראות בינוי נוספות. המטרה של לשכת התכנון היא לקצר את תהליך אישורי התכניות המפורטות לעד 12 חודשים. מכח תכנית מפורטת זו ניתן להוציא היתר בניה,

אדריכל לשינוי תב"ע

על מנת שתוכלו לקבל את מירב הזכויות בנכס שלכם כדאי לפנות למשרד אדריכלים שמתמחה בתחום התבעו"ת.

התהליך הינו יכול להיות ארוך ומסובך במידה ואף עלול לעלות המון, כדי לייעל את התהליך מומלץ לקבל שירות ממשרד אדריכלים בעל ידע ומקצועיות בתחום.

מומזנים לפנות אלינו ונשמח לעזור. מעוניינים לקבל הצעת מחיר ופרטים?  לחצו כאן <<

רונן איפרגן אדריכלות ועיצוב פנים