רישוי עסקים

רעיון עסקי שמעוניין להפוך לעסק ממש טומן בחובו שאלות רבות. אחת מהן, ואולי העיקרית שבהן, מתייחסת לשאלת רישוי העסק.

 

האם כל עסק מחויב ברישיון? האם גם עסק שפועל מהבית זקוק לרישיון? אלו אישורים צריך על מנת להשיגו? ואיך בכלל מוציאים רישיון שכזה? האם צריך רישיון עסק לאירוע בטבע? אילו הליכים צריך לעבור טרם הקמת מסעדה?

חוק רישוי עסקים

מדינת ישראל מעודדת מטבע הדברים פיתוח וקיום עסקים למען כלכלת תושביה ורווחתם. במקביל מוטלת עליה אחריות לדאוג לכך שהעסקים השונים יפעלו במסגרת החוק על מנת להגן על הציבור הרחב. לשם כך, נחקק חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968 שהינו אחד מהחוקים החשובים לאזרחי המדינה ונמצא בסמכותו של משרד הפנים.

החוק נועד להבטיח 7 מטרות: הבטחת האיכות הנאותה של הסביבה, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטיחות של הנמצאים במקום העסק ומניעת סכנת הידבקות ומחלות בעלי חיים, הבטחת בריאות הציבור, הבטחת קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה ולשרותיי הכבאות.

למה נועד רישיון עסק ומי נדרש לכך?

רישיון עסק בא להבטיח כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק עפ"י מטרות החוק לטובת הציבור הרחב ובעל העסק. חוק רישוי עסקים הוא אחד החוקים החשובים ביותר עבור אזרחי המדינה. יחד עם חוק התכנון והבנייה הוא בעל השפעה רבה על איכות חייהם של התושבים ברשויות המקומית . בין מטרותיו של חוק רישוי עסקים, לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחות ואיכות החיים של התושבים. 

משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמת עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיוצא בזה). הקניה בעסק בעל רישיון מבטיחה כי בעסק נעשו הסידורים המתאימים ובין השאר סידורי כיבוי אש, בטיחות המבנים, קיום תנאי תברואה מתאימים, מניעת מטרדים לסביבה וכיוצא בזה.

החוק מחייב הצגת רישיון העסק במקום בולט בעסק, עם כניסתך לעסק בקש כי יציגו לפניך רישיון העסק. מידע על החוק, הצו ותקנותיו ניתן לקבל במשרדי הרישוי של הרשות המקומית, אשר מופקדת על הוצאת רישיון העסק ולאכיפת חוק רישוי עסקים.

 לפגישת ייעוץ ולהצעת מחיר ללא עלות

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם. 

רונן איפרגן אדריכלות ועיצוב פנים